Zamówienie Spr. 10/2021

450
Zamówienie na Projekt i realizacja przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Nadarzyńską w Piasecznie poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w ramach zadania pt. : „Modernizacja sygnalizacji świetlnej”

Link do postępowania na miniPortalu: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff8d562b-002d-4364-9d1f-c070a24f24cb

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 10/2021