Spr. 120/2021 – „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”.

188

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/308199c2-d49b-4fdc-8123-efaff9e56e7f

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 120/2021 – „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno”.