Zamówienie Spr. 125/2021

531

Zamówienie na E-stołówka – e-usługi zakup systemu obsługi stołówek w ramach projektu “Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno”

link do postępowania  miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c7b79c8a-d744-4414-b86e-ab2dec200f1c

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 125/2021