Stypendia Sportowe na 2022 rok

1338

Działając zgodnie z Uchwałą nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2018r. uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania  stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2021 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej GOSiR w Piasecznie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 do 31.12.2021 r. do godz. 12.00.

Wszelkie informacje dotyczące przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w załącznikach. W przypadku pytań osoba do kontaktu Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716-80-01 wew.11; 660-057-999, e-mail: kkondraciuk@gosir-piaseczno.pl.

Lista dokumentów niezbędnych do rozpatrzenie wniosku stypendialnego:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wyniki sportowe.
  2. Uzasadnienie wniosku.
  3. Oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego.
  4. Dane do zeznania podatkowego.
  5. Oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osoby pobierającej stypendium sportowe.
  6. Potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydane przez właściwy związek sportowy.
  7. Opinia stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych.
  8. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza M i G Piaseczno o okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium.
  9. Oświadczenie zawodnika o niereprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie.
  10. Program szkolenia stypendysty.

DRUKI do pobrania

Źródło: GOSIR : STYPENDIA SPORTOWE na 2022 ROK