Spr. 125/2023 – „Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2024 r”.

190

Link do postępowania:
ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d14bfa2-7f0c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 125/2023 – „Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2024 r”.