Spr. 135/2022 – „Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno”.

411

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/168adc38-bfe2-4d3a-80d7-4286d2ed5454

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 135/2022 – „Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno”.