Zamówienie Spr. 137/2021

634

Zamówienie na E-stołówka – e-usługi zakup systemu obsługi stołówek w ramach projektu „Poprawa efektywności i dostępności e – usług w Gminie Piaseczno”

link do postępowania miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1de89ee8-83cd-45af-9620-aa130244d45b
Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 137/2021