Piaseczno bez smogu

2321
Piaseczno bez smogu. Na zdjęciu dach domów i komin z dymem.
foto Pierre Bouyer Unsplush.com

Gmina Piaseczno przygotowuje program wsparcia finansowego opracowany z myślą o osobach, które w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na proekologiczny (gazowy, elektryczny lub olejowy) ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu.

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy szczególnie myślimy o jakości powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie nasze i naszych bliskich. Jednym z najistotniejszych działań na rzecz poprawy stanu powietrza jest wymiana źródeł ciepła.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że wymiana pieca stanowi kosztowną inwestycję. Wprawdzie można uzyskać na to przedsięwzięcie dofinansowanie, jednak część mieszkańców obawia się również zwiększonych kosztów ogrzewania już po wymianie pieca – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Chcemy zachęcić mieszkańców do wymiany tzw. kopciuchów na proekologiczne systemy ogrzewania,  dlatego przygotowujemy Lokalny Program Osłonowy „Gmina bez smogu”.

Program wsparcia finansowego opracowywany jest z myślą o osobach, które w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na proekologiczny (gazowy, elektryczny lub olejowy) ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu. Skorzystać z niego będą mogły osoby i rodziny faktycznie zamieszkujące w budynku lub lokalu mieszkalnym, w którym nie wcześniej niż od 2020 r.  przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe.

Wysokość kwoty dofinansowania będzie zależała m.in. od:
– wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
– powierzchni faktycznej budynku lub lokalu mieszkalnego,
– dokonanej zmiany systemu ogrzewania.

Pomoc miałby być przyznawana dwa razy w roku w formie zasiłku celowego. Program realizowałby  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie. W najbliższym czasie szczegóły programu „Gmina bez smogu” Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedstawi Radzie Miejskiej. Po uzyskaniu akceptacji i zapewnieniu odpowiednich środków w budżecie na jego realizację, program zostanie uruchomiony.