Zamówienie spr. 139/2021

435

Zamówienie na Dostawa artykułów spożywczych, mięsa, drobiu, świeżych warzyw i owoców, mrożonek i produktów garmażeryjnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie

link do postępowania http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f73e56f-32cb-4ac6-b060-5d678b6669e5

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr. 139/2021