Spr. 159/2022 – „Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2023 r”.

224

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7dd30b72-1f2a-492c-a034-f636251b7bef

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 159/2022 – „Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2023 r”.