Spr. 179/2022 – Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych i placów zabaw dla psów usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2023 r.

266

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d5fd4c25-6de9-4973-9f08-3ac052e07226

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 179/2022 – Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych i placów zabaw dla psów usytuowanych na terenach będących w administrowaniu przez Gminę Piaseczno w 2023 r.