Zamówienie spr.3/2022

534

Zamówienie na „Odbiór odpadów z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej.”

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/18453bd7-2b8e-47bc-8095-59c9c529aed4

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : spr.3/2022