Rusza kampania informacyjno-edukacyjna „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”

429
Rusza kampania informacyjno-edukacyjna „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”
Rusza kampania informacyjno-edukacyjna „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”

Od 1 października 2020 roku w gminie Piaseczno obowiązek selektywnej zbiórki odpadów dotyczy wszystkich mieszkańców.

Aby przybliżyć i przypomnieć mieszkańcom obowiązujące zasady segregacji Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przeprowadzi kolejną kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem: „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”. Celem kampanii będzie pokazanie mieszkańcom jak duże znaczenie ma jednostkowe działanie każdego z nas – zarówno przy prawidłowej segregacji odpadów jak i ograniczaniu ich wytwarzania.
Segregacja odpadów to ważny element recyclingu, który ma bezpośredni wpływ na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska. Mniej opadów na składowiskach to mniejsze koszty dla nas i środowiska. Ponadto wysegregowane odpady to świetny surowiec do recyclingu – dzięki niemu zmniejszamy zużycie surowców naturalnych. Segregując odpady mamy bezpośredni wpływ na poprawę warunków do życia ludzi, roślin i zwierząt.

Jakie kroki powinniśmy podjąć aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, m.in. opakowań plastikowych?

Żeby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów wszyscy powinniśmy zacząć żyć według idei „less waste”. Less Waste (z ang. „mniej odpadów”, „mniej marnowania”) to mówiąc najprościej, praktyki mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, między innymi poprzez :

– używanie toreb wielorazowego użytku,
– ograniczenie kupowania żywności w nadmiernych ilościach,
– korzystanie z siateczkowych woreczków na żywność zamiast jednorazowych torebek foliowych,
– kompostowanie bioodpadów,
– pozostawianie niepotrzebnych ubrań w kontenerach przeznaczonych do zbiórek odzieży,
– korzystanie z kubków termicznych i butelek na wodę wielokrotnego użytku,
– naprawianie zepsutych rzeczy zamiast kupowania nowych,
– używania filtru do wody zamiast kupowania wody butelkowanej.

Kolejnym punktem kampanii będzie  propagowanie  wśród mieszkańców idei kompostowania bioodpadów. Kompostowanie to idealny sposób na zagospodarowanie bioodpadów powstałych w gospodarstwach domowych. W odpadach domowych, jakie są wytwarzane prawie połowę stanowią odpady organiczne, które niejednokrotnie wrzucane są do pojemników na odpady mieszane. Najbardziej racjonalnym sposobem zagospodarowania odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który warto wykorzystywać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kampania pod hasłem: „Myśl globalnie – segreguj lokalnie” to także zbiór przydatnych informacji o zasadach segregacji i odbioru odpadów komunalnych Szczegółowe informacje o zasadach segregacji dostępne są na stronie internetowej gminy www.odpady.piaseczno.eu w zakładce
segregacja odpadów.

W ramach kampanii edukacyjnej planujemy przeprowadzić następujące działania:

  • spotkania z seniorami w trakcie, których uczestnicy poznają domowe metody wytwarzania bezpiecznych dla środowiska  i ekologicznych środków czystości a także dowiedzą o wpływie na zdrowie i środowisko, chemicznych środków czyszczących.
  • warsztaty w szkołach i przedszkolach podczas których uczestnicy w łatwy i przyjemny
    sposób przekonają się, że segregowanie odpadów pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. W programie  planowane są  eko gry oraz konkurs z nagrodami.
  • stoiska edukacyjno-informacyjne podczas imprez plenerowych – dla uczestników przewidzieliśmy konkursy z kołem fortuny, mini wystawę „Eksponaty – cuda z recyclingu”,
    gigantyczny eko-fotel do zdjęć i masę dobrej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną,
  • dystrybucję ulotek informacyjnych ”Myśl globalnie –segreguj lokalnie”,
  • artykuły w lokalnej prasie.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Rusza kampania informacyjno-edukacyjna „Myśl globalnie-segreguj lokalnie”