Spr. 85/2021 – Przebudowa drogi gminnej ul.Puławskiej –T. Kościuszki od ul.Chyliczkowskiej do ul.Sienkiewicza w Piasecznie w ramach zadania – Ulica Puławska – Kościuszki w Piasecznie – przebudowa elementów drogi".

168

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/654b54f7-f55e-4943-9139-c18b8b1474c9
 

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 85/2021 – Przebudowa drogi gminnej ul.Puławskiej –T. Kościuszki od ul.Chyliczkowskiej do ul.Sienkiewicza w Piasecznie w ramach zadania – Ulica Puławska – Kościuszki w Piasecznie – przebudowa elementów drogi”.