INW.7013.11.2021.RR.366

95

ZAPYTANIE OFERTOWE I    W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:  „Projekt oraz zakup + montaż garażu/domku narzędziowego w Gołkowie”  proszę o złożenie oferty / w formie skanu wypełnionego wzoru oferty załączonego do zapytania / do  dnia 27.09.2021 do godz. 16.00  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inw@piaseczno.eu z tytułem…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7013.11.2021.RR.366