Spr. 9/2022 – Dostawa mrożonych owoców, warzyw i ryb do Przedszkola nr 1 w Piasecznie.

147

Link do postępowania:
miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e6e150e-9d6e-451c-8d53-7e50bfb69ab9

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr. 9/2022 – Dostawa mrożonych owoców, warzyw i ryb do Przedszkola nr 1 w Piasecznie.