Spr.90/2023 – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w układzie on – grid w formule zaprojektuj i wybuduj na budynku oświatowym położonym przy ul. Głównej 50 w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego, pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno”.

332

Link do postępowania:
ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e50a6fa-4caa-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Spr.90/2023 – Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w układzie on – grid w formule zaprojektuj i wybuduj na budynku oświatowym położonym przy ul. Głównej 50 w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego, pn. “Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno”.