Sprawa sądowa ulicy koziej - plan sytuacyjny miasta Piaseczno z 1852 roku
Sprawa sądowa ulicy koziej - plan sytuacyjny miasta Piaseczno z 1852 roku

SPRAWA SĄDOWA ULICY KOZIEJ
PLAN SYTUACYJNY MIASTA PIASECZNO Z 1852 ROKU

Plan sytuacyjny z 1852 roku ukazuje nam przebieg nieistniejącej już dziś ulicy Koziej, która została samowolnie zajęta i zagrodzona przez jednego z mieszkańców. W efekcie zablokowano przejście z istniejącego placu targowego do nowopowstałego traktu głównego „Chaussée” (dziś ulica Kościuszki). Na mapie planu warto zwrócić uwagę na istniejące i nowoprojektowane podziały komunikacyjne oraz ogromny w tym czasie ogólnodostępny staw (dziś plac Kisiela) rozdzielający Piaseczno na dwie charakterystyczne części: 1. miasto główne wokół rynku oraz 2. południowe tzw. Zastawie. Z mapy możemy wyczytać w jaki sposób kształtowało się dziedzictwo aktualnego układu urbanistycznego centrum historycznego miasta Piaseczno.

THE COURT CASE OF KOZIA STREET
1852 SITE PLAN OF PIASECZNO

The 1852 site plan shows the course of Kozia Street, which no longer exists today, and which was arbitrarily appropriated and fenced off by one of the residents. As a result, the passage from the existing market square to the newly created “Chaussée” main tract (today’s Kościuszki Street) was blocked. The plan map is noteworthy for its existing and newly designed traffic divisions, as well as the then huge public pond (today’s Kisiela Square) separating Piaseczno into two distinctive parts: 1. the main city around the market and 2. the southern so-called Zastawie. The map gives an idea of how the heritage of the current urban layout of the historic centre of the city of Piaseczno was shaped.

Realizacja projektu: Centrum Kultury w Piasecznie
Opracowanie merytoryczne: Piotr Kalbarczyk
Źródło grafik: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – ul. Długa 7, 00-263 Warszawa