Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

572

Od 4 stycznia 2021 roku rozpocznie działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. ŚCZP to projekt, który będzie służył pomocą dzieciom z terenu powiatu piaseczyńskiego, które znalazły się w kryzysie życiowym. Wszystkie placówki oświatowe gminy Piaseczno oraz MGOPS już rozpoczęły współpracę z Poradnią EZRA.

– Niestety dzieci potrzebujących wsparcia jest coraz więcej. Ta cenna inicjatywa pozwoli wprowadzić systemowe rozwiązania, które zapewnią właściwą opiekę psychiatryczną i psychologiczną oraz wsparcie środowiskowe dziecka – powiedziała Hanna Kułakowska-Michalak – I zastępca burmistrza Piaseczna.

Pomoc będą zapewniać specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w trzech lokalizacjach: w Piasecznie, Górze Kalwarii i Tarczynie), z Tarczyńskiego Centrum Medycznego (w Tarczynie) oraz z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (w trzech lokalizacjach w Górze Kalwarii, Piasecznie i Mrokowie).

Główna siedziba ŚCZP będzie się mieściła przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie, gdzie zlokalizowany będzie oddział dzienny poradni EZRA oraz częściowo Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełnił będzie również rolę Centrum Koordynacji. Do czasu sfinalizowania remontu przy ul. Szkolnej, poradnia EZRA będzie świadczyła pomoc w obecnej lokalizacji przy ul. Powstańców Warszawy 29 w Piasecznie. Prognozuje się, że otwarcie głównej siedziby przy ul. Szkolnej nastąpi w czwartym kwartale 2021 roku.

Rejestracja do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego rusza od 4 stycznia 2021 r. i odbywać się będzie telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 757-68-20, w godz. 9.00-21.00, od poniedziałku do piątku. Podczas rejestracji z rodzicami przeprowadzony będzie dość szczegółowy wywiad, swoisty triaż umożliwiający wstępną diagnozę i kwalifikację dziecka do odpowiedniej formy pomocy.

Więcej informacji: www.facebook.com/sczpdimpiaseczno