Stołówki szkolne na kartę – jak korzystać

3934
Ilustracja. Obiad na kartę we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno
Obiad na kartę we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno, foto: Referat Innowacji Miejskich

Po feriach zimowych we wszystkich szkołach na terenie gminy Piaseczno ruszył system informatyczny do zarządzania, zamawiania oraz rozliczania posiłków.

Do korzystania z posiłków niezbędne jest posiadanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.

Ważne informacje techniczne i organizacyjne dla rodziców:

Aby założyć konto na stołówce szkolnej dla swojego dziecka kliknij w link:

https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

W przypadku, gdy mają Państwo co najmniej dwoje dzieci, które uczęszczają do tej samej szkoły ale w dwóch różnych obiektach – dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1 (Al. Kalin i ul. Świętojańska)  oraz Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Szkolna i Sikorskiego) – konieczne jest założenie dwóch osobnych kont przy użyciu dwóch różnych adresów e-mail.  Wynika to z organizacji tych placówek, ponieważ każda stołówka w gminie ma osobne konto bankowe do wpłat za posiłki.

Aby wyrobić Piaseczyńską Kartę Mieszkańca należy złożyć wniosek do Referatu Innowacji Miejskich.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

  • za pośrednictwem formularzy elektronicznych umieszczonych w zakładce „Złóż wniosek” lub „Logowanie” na stronie https://www.karta.piaseczno.eu/ (preferowana forma składania – najkrótszy czas potrzebny na wyrobienie karty)
  • przez wrzucenie dokumentów do wystawionej w tym celu oznaczonej skrzynki (wewnątrz budynku) w siedzibie Referatu Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5
  • wnioski o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca oraz Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną także przez ePUAP (szczegóły na www.bip.piaseczno.eu)

Karta wydawana jest bezpłatnie a do jej posiadania uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy Gminy Piaseczno.

Do wniosku trzeba dołączyć:

  • zdjęcie dziecka(w czasie Pandemii nie ma możliwości wykonania zdjęcia dziecku na miejscu)
  • dla osób niezameldowanych na pobyt stały w naszej gminie wymagane jest okazanie pierwszej strony zeznania podatkowego PIT (na którym jako miejsce zamieszkania będzie wskazany adres znajdujący się na terenie gminy Piaseczno) za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym (w przypadku rozliczeń elektronicznych należy okazać również UPO).

ODBIÓR KART:

  • odbiór kart możliwy jest tylko po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty w Referacie Innowacji Miejskich przy ul. Puławskiej 5 (tel. 22 726 80 43, e-mail: karta@piaseczno.eu).
  • Istnieje również możliwość wysyłki kart pocztą – w takim przypadku prosimy o kontakt e-mail karta@piaseczno.eu z wyrażeniem takiej woli.

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych

Jak się zarejestrować: https://youtu.be/mVUF8pUVsQM

Jak płacić i zamawiać posiłki: https://bit.ly/2J7o0xz

Informacje dodatkowe dla osób dotychczas nie rozliczających podatku na rzecz Gminy Piaseczno

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatki rozdzielane są do samorządów na podstawie adresu zamieszkania podatnika.

Wnioskodawcy, których fakt zamieszkania na terenie gminy Piaseczno nie jest urzędowo potwierdzony (nie posiadają stałego meldunku) w Gminie Piaseczno ale rozliczają oni podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i deklarują w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Piaseczno, są zobowiązani okazać podczas składania wniosku jeden z poniższych dokumentów:

  • Kserokopię lub oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie i wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno;
  • W przypadku rozliczania się przez Internet należy okazać wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Piasecznie.

Wnioskodawcy, którzy zamieszkali na terenie Gminy Piaseczno w roku kalendarzowym złożenia wniosku lub rozliczali dotychczas podatek na rzecz innej gminy wskazując w zeznaniu podatkowym inny adres zamieszkania, w celu uzyskania Karty Mieszkańca zamiast pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT okazują formularz ZAP-3 (który trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym) z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Formularz ZAP-3 można złożyć osobiście (wymagana pieczęć potwierdzająca wpływ do US) lub elektronicznie (w tym przypadku należy do wniosku o Kartę Mieszkańca dołączyć oba dokumenty – złożony ZAP-3 oraz UPO).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego rozliczanie podatku na rzecz gminy Piaseczno lub przedstawienie aktualnych dokumentów firmy potwierdzających adres zamieszkania właściciela na terenie Gminy Piaseczno (zgłoszenie do CEIDG lub inny dokument z adresem zamieszkania właściciela firmy).

Nie jestem mieszkańcem – czy mogę korzystać ze stołówki?

Osobom nieuprawnionym do otrzymania Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca wydawane są karty zastępcze umożliwiające korzystanie z posiłków na szkolnych stołówkach (o taką kartę trzeba spytać bezpośrednio w szkole). Karta nie posiada innych funkcji przypisanych do PKM.

Uprawnione do otrzymania karty zastępczej są osoby (uczniowie, nauczyciele oraz inne osoby korzystające ze stołówki) nie będące mieszkańcami Gminy Piaseczno. Wszyscy pozostali chcąc korzystać ze szkolnych obiadów powinni uzyskać Piaseczyńską Kartę Mieszkańca, która stanowi nośnik elektroniczny wykorzystywany w systemie komputerowym kontrolującym wydawanie obiadów i wnoszenie opłat w szkolnych stołówkach.

Po co personalizacja Karty?

Piaseczyńskie Karty Mieszkańca to nie tylko karty na szkolne stołówki. To przede wszystkim uniwersalne nośniki dające różne korzyści mieszkańcom naszej gminy. Karta zapewnia m.in. bezpłatne przejazdy liniami komunikacyjnym „L”(zapewnienie możliwości bezpłatnego dotarcia m.in. do szkoły) oraz  zniżki przy zakupie biletów długookresowych na komunikację z Warszawą – z tego powodu musi spełniać wymagania stawiane nośnikom biletów stosowanym w aglomeracji warszawskiej (wymagania dot. spersonalizowanej karty miejskiej ZTM – bilety są imienne).

Poza komunikacją z karty można skorzystać w Bibliotece Publicznej gdzie wymagana jest również personalizacja i indywidualne rozliczenia posiadacza karty. W szkole personalizacja ma duże znaczenie i zapobiega m.in. przed posługiwaniem się nie swoją kartą przez dzieci (rodzice wnoszą opłaty za obiady konkretnie dla swoich dzieci). Podczas wydawania posiłków i odbijania karty możliwa jest jej kontrola i szybkie wychwycenie niestosownych zachowań. W przypadku zagubienia karty również łatwo można ustalić do kogo należy i zwrócić ją właścicielowi a jeśli jest to niemożliwe zgłosić intendentowi, który może ją zablokować i powiadomić rodzica

Ochrona danych osobowych

W warstwie elektronicznej karty (zarówno Karty Mieszkańca jak i Karty Zastępczej) zapisany jest jedynie numer odczytywany przez system przy zbliżaniu karty do czytnika. Każdy użytkownik zakładając konto w systemie stołówkowym wprowadza na swoim koncie m.in. numer karty osoby korzystającej ze stołówki. Podczas wydawania posiłku następuje odczyt numery karty i jego porównanie z bazą numerów wprowadzonych do systemu. Na tej podstawie następuje rozliczenie wydania posiłku. Zatem skopiowanie zawartości karty bez powiązania jej numeru z systemem stołówkowym nie daje dostępu do żadnych danych posiadacza karty. Dostępne są jedynie informacje bezpośrednio nadrukowane na karcie. Sama pamięć karty jest również zabezpieczona przed zapisem w niej jakichkolwiek danych oraz bezpośrednim jej kopiowaniem. Tak więc nie da się skopiować nawet zapisanego na niej numeru.

Ilość danych osobowych wprowadzonych od systemu stołówki podczas zakładania konta ograniczona jest do minimum zapewniającego prawidłowe rozliczanie płatności i raportowanie wydatków do Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi szkolną księgowość. Zbieranie danych osobowych w systemie stołówkowym odbywa się na podstawie udzielanej zgody podczas zakładania konta oraz akceptacji regulaminu danej stołówki.

Każda szkoła prowadząca stołówkę jest Administratorem zbieranych w systemie stołówkowym danych osobowych. Firma zapewniająca obsługę systemu zawarła z każdą ze szkół umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i na jej podstawie zobowiązana jest do ochrony zgormadzonych w systemie danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Centrum Usług Wspólnych CUW przetwarza dane na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa regulujących działanie CUW.

W systemie stołówkowym gromadzone są następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko ucznia i rodzica, adres zamieszkania rodzica (niezbędny do sporządzania przelewów zwrotu pieniędzy), klasa do której przynależy uczeń, nr karty ucznia, adres e-mail i telefon kontaktowy do rodzica, nr konta bankowego do zwrotu nadpłat.

Dane zgromadzone w systemie stołówkowym nie są przekazywane podmiotom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi systemu stołówkowego.

Polityka ochrony danych osobowych oraz klauzula informacyjna w tym zakresie dostępna jest bezpośrednio w systemie stołówki zamowposilek.pl.

Opisy procedur uzyskania Kart w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno:
http://bip.piaseczno.eu/artykuly/423/referat-innowacji-miejskich