Strajk w placówkach oświatowych na terenie Gminy Piaseczno w dniu 31 marca 2017

10400

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów z Gminy Piaseczno

W związku z otrzymanym w dniu 23.03.2017 pismem z Oddziału Powiatowego Zarządu Nauczycielstwa Polskiego o planowanym jednodniowym, ogólnopolskim strajku pracowników oświaty przeciwko reformie oświaty w Polsce, informujemy, że strajk który odbedzie się w piątek 31 marca 2017 r. będzie miał wpływ na organizację pracy w następujacych placówkach na terenie Gminy Piaseczno :

1. Przedszkole Nr 4 w Piasecznie
2. Przedszkole Nr 8 w Piasecznie
3. Przedszkole Nr 10 w Piasecznie
4. Przedszkole Nr 11 w Piasecznie
5. Gimnazjum Nr 2 w Piasecznie
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie
7. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie
8. Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie
9. Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym
10. Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu
11. Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie
12. Zespół Szkół Publicznych w Chylicach

Uczniowie, którzy przyjdą do tych placówek w dniu strajku będą mieć zapewnioną opiekę w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych. W placówkach tych nie będą podawane posiłki oraz nie będzie funkcjonował gimbus.

Strajk będzie trwał w godzinach pracy szkoły, a jego organizatorem na terenie Gminy Piaseczno jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Piasecznie.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji funkcjonowania oraz organizacji szkoły/placówki w dniu strajku proszę kontaktować się bezpośrednio z Dyrekcją Szkoły/Przedszkola. Dane kontaktowe do wszystkich placówek oświatowych zamieszczone są na stronie internetowej:

http://oswiata.piaseczno.eu