Strategia ZIT dla metropolii warszawskiej gotowa. Czas na uwagi

976
strategia ZIT plakat 2

Trwają konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. Projekt dokumentu jest już gotowy – termin zgłaszania uwag mija 1 sierpnia 2023 r.

Jesteśmy za półmetkiem konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. Dokument został opracowany we współpracy z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską. Autorzy opisali w nim m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji rozwoju metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazane zostały przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do współfinansowania ze środków UE. Przyjęcie Strategii daje szansę gminom i powiatom metropolii na pozyskanie środków unijnych m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i Jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota z UE w wysokości 135 000 000 EUR.

strategia ZIT plakatZachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii do dnia 1 sierpnia 2023 r.
Link do konsultacji: konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT

Spotkania konsultacyjne w formie dyżurów z ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT:
• 19 lipca 2023 r., w godzinach 14.00-18.00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853.
• 25 lipca 2023 r., w godzinach 18.00-20.00, w Duchnowskim Domu Kultury, ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów (dodatkowy termin).
Więcej informacji na konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT, Obszar Metropolitalny Warszawa oraz Stowarzyszenie Metropolia Warszawa.