Strefa płatnego parkowania?

9760
Parkometr
Parkometr

We wtorek 28 lutego w urzędzie miasta odbyło się pierwsze spotkanie na którym radni oraz kierownictwo urzędu dyskutowali z przedsiębiorcami ze ścisłego centrum Piaseczna na temat możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania na fragmencie ul. Kościuszki , wokół skweru Kisiela oraz na ul. Rynkowej.

Taka strefa mogłaby być panaceum na problem notorycznego braku miejsc postojowych wzdłuż głównych arterii w mieście. Przedsiębiorcy od dawna wskazują, że samochody parkujące przez wiele godzin wzdłuż sklepów i punktów usługowych utrudniają dostęp dla klientów.
Dlatego warto zastanowić się na strefą parkowania, gdzie np. pierwsze kilkadziesiąt minut byłoby darmowe, z myślą o osobach, które załatwiają sprawy w urzędach bądź dokonują zakupów. Wprowadzenie rotacyjności miejsc zwiększyłoby liczbę potencjalnie korzystających osób.
Obecnie wzorem innych miast rozważane jest uruchomienie takiej strefy. W pierwszym etapie mógłby to być ciąg ulicy Kościuszki od rynku do ulicy Nadarzyńskiej, miejsca postojowe na odcinku ul Sierakowskiego wzdłuż skweru Kisiela wraz z łącznikiem przy urzędzie miasta oraz wzdłuż ul. Rynkowej.
W trakcie spotkania kupcy zwrócili uwagę, że wytyczenie strefy na zbyt krótkim odcinku może spowodować, że jeszcze trudniej będzie znaleźć wolne miejsce w obszarze nie objętym płatnym parkowaniem, a gdzie również już dziś utrudniony jest dostęp do lokali usługowych. Dlatego rozważyć należy rozszerzenie strefy na cały ciąg ulicy Kościuszki.
Według dokonanej analizy, roczny koszt takiej strefy wyniósłby ok. 287 tys. zł. Celem samorządu nie jest chęć zysku, tylko uporządkowanie parkowania w mieście. Nic nie jest jeszcze postanowione, temat jest wciąż przedmiotem analiz. Konieczna jest identyfikacja skali udziału mieszkańców i kupców w obszarze strefy, uzgodnienie parametrów, propozycja stawek za czas parkowania czy abonamentów.
Na stronie internetowej urzędu pod linkiem Ankieta umieszczona została ankieta z pytaniami dotyczącymi strefy płatnego parkowania. Odpowiedzi na pytania oraz swoje sugestie wysyłać można też do końca marca na adres mailowy konsultacje@piaseczno.eu

POBIERZ: Prezentacja dot. warunków utworzenia i eksploatacji strefy płatnego parkowania w Piasecznie