Struktura i bilans bezrobotnych w Gminie Piaseczno

7200
Struktura i bilans bezrobotnych w Gminie Piaseczno
Struktura i bilans bezrobotnych w Gminie Piaseczno

Publikujemy sprawozdania opisujące strukturę i bilans bezrobotnych w Gminie Piaseczno:

Statystyka o rynku pracy – dane z grudnia 2016 r.

Sprawozdanie o rynku pracy – dane z grudnia 2013 r.

Sprawozdanie o rynku pracy – dane z grudnia 2011 r.