Stypendia sportowe na rok 2021

4399
Ilustracja. Stypendia sportowe 2021
Stypendia sportowe 2021

Działając zgodnie z Uchwałą nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2018r. uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2020 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 do 31.12. 2020r. do godz. 12.00. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w załącznikach. W przypadku pytań osoba do kontaktu Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716-80-01 wew.11; 660-057-999.

Lista dokumentów niezbędnych do rozpatrzenie wniosku stypendialnego:
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe.
2. Potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydanych przez właściwy związek sportowy.
3. Opinia stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych.
4. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza M i G Piaseczno o okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium.
4. Oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie.
5. Program szkolenia stypendysty.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Komisja Stypendialna

Uchwała nr 32_III_2018 w spr. zasady trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
Uchwała nr 64_IV_2019 w sprawie zmiany uchwały nr 32_III_2018 RM w spr. zasad przyznawa. stypendiów sportowych.