Stypendia sportowe za 2022 rok

1974
Stypendysta. Grafika z logo gminy oraz 100-lecia sportu w Piasecznie.

Do 30 grudnia można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego Gminy Piaseczno za osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

Działając zgodnie z Uchwałą nr 973/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 stycznia 2022r. uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2022 roku. Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w Piasecznie do 30.12.2022 r. do godz. 12.00.

Lista dokumentów niezbędnych do rozpatrzenie wniosku stypendialnego:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wyniki sportowe.
  2. Uzasadnienie wniosku.
  3. Oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego.
  4. Oświadczenie stypendysty do zeznania podatkowego i ubezpieczenia społecznego.
  5. Opinia stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych.
  6. Potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydanych przez właściwy związek sportowy.
  7. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza M i G Piaseczno o okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium.
  8. Oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie.
  9. Program szkolenia stypendysty.
  10. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie (tylko w przypadku miejsca zamieszkania poza gminą Piaseczno).

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716-80-01 wew.11; 660-057-999, e-mail: kkondraciuk@gosir-piaseczno.pl.

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe 2022 (.pdf, 436 KB)
OŚWIADCZENIE STYPENDYSTY 2023 (.docx, 13.6 KB)

Do wiadomości:
UCHWAŁA NR 973/XLVIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (.pdf, 616 KB)