Sukces Piaseczna w Rankingu
foto: Piotr Michalski

Piaseczno znalazło się w czołówce ogólnopolskiego rankingu Serwisu Samorządowego PAP “Gmina dobra do życia” 2021.

Ranking Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej “Gmina dobra do życia” powstał po raz pierwszy. W ogólnej klasyfikacji Piaseczno znalazło się na 10. miejscu spośród 2477 gmin w Polsce. W kategorii „Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu” nasza gmina zajęła 9. miejsce.

Przy opracowywaniu Rankingu pod uwagę wzięte zostały m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty, ale też dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji, zieleni czy internetu.

– Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny. Nie jest to przypadek, w rankingu po raz pierwszy bowiem w szerokim zakresie wykorzystano różnorodne dane środowiskowe – informuje PAP.

– Wysokie miejsce w takim rankingu zawsze cieszy. W końcu nasze działania skoncentrowane są na tym, aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Tak jesteśmy widziani i oceniani na zewnątrz, choć zdaję sobie sprawę, że z perspektywy mieszkańca, ta ocena może być bardziej krytyczna. Nasze starania aby poprawić jakość przestrzeni publicznej czy jakość dróg wiążą się bowiem z chwilowymi utrudnieniami, zgodnie z zasadą, że musi być trochę gorzej żeby było lepiej – dodaje burmistrz.

Ranking opracowany przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk powstał w oparciu aż o 48 wskaźników z 10 obszarów życia: środowisko naturalne, demografia, rozwój społeczno-ekonomiczny i dobrobyt, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług a także dziedzictwo, kultura i rekreacja oraz spójność społeczna.

Honorowy patronat nad Rankingiem objęli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Wyniki Rankingu są do pobrania na stronie internetowej samorzad.pap.pl.

Logo Gmina dobra do życia 2021