Kartka z życzeniami

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składamy wszystkim pracownikom

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wolontariuszom

najlepsze życzenia i wyrazy uznania

za zaangażowanie i serce

wkładane w pracę na rzecz drugiego człowieka i lokalnej społeczności.

Dziękujemy za Wasz wysiłek, szczególnie w tym trudnym

pandemicznym okresie.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz

oraz

Zastępcy Burmistrza

Hanna Kułakowska – Michalak i Robert Widz