Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie Przyjaciółką Planety 2023
Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie Przyjaciółką Planety 2023

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki została “Przyjaciółką Planety 2023”. 

Pod koniec 2022 roku Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w ramach konkursu przesłał do szkół podstawowych z terenu gminy Piaseczno wydawnictwa ekologiczne – plakaty jakie otrzymał od Fundacji Ekologicznej Arka z uprzejmą prośbą o udostępnienie i zachęcenie dzieci do wzięcia udziału w proponowanych przez Fundację akcjach edukacyjnych. Konkurs wygrała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i tym samym została „Przyjaciółką Planety 2023”

Szkoła wybrała do realizacji temat „Łapmy wodę” i zorganizowała szereg działań edukacyjnych w ramach akcji „Łap deszczówkę”. Celem akcji było promowanie zrównoważonego stylu życia, kształtowanie postaw ekologicznych, zwiększenie świadomości ekologicznej, edukowanie uczniów na temat gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej. Dzięki działaniom jakie zostały przeprowadzone w placówce, uczniowie zostali zapoznani z metodami zbierania wody deszczowej oraz sposobami jej wykorzystania w codziennym życiu.

Uczniowie byli zaangażowani w szereg działań w ramach realizacji swojego projektu.

Na początku w ramach wykładu i prezentacji wyjaśniono uczniom pochodzenie wody, jej znaczenie dla organizmów żywych, wpływ na środowisko. Kolejnym etapem były warsztaty plastyczne, gdzie uczniowie samodzielnie wykonali prace plastyczne na których, pokazany został system zbierający deszczówkę zrobiony z papierowych rur. Na zakończenie akcji, każda klasa miała za zadanie przestawić swoje osiągnięcia w zbieraniu wody deszczowej.

W akcji wzięło udział blisko 200 dzieci z klas I-III.

Wręczenie nagrody odbyło się w dniu 18 kwietnia 2023 roku, tuż przed “Dniem Ziemi”, który w Polsce obchodzony jest 22 kwietnia. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor oraz zaangażowanym nauczycielom za udostępnienie materiałów i zachęcenie dzieci do wzięcia udziału w proponowanych przez Fundację Arka działaniach ekologicznych, które są tak potrzebne dla Ziemi, dla nas i przyszłych pokoleń.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie pięknej oprawy muzycznej podczas uroczystego przekazania nagród. Wydarzenie umilił dziecięcy występ zespołu „Śmieciaki” z piosenką edukacyjną.

Szkoła otrzymała nagrodę 4 000 zł w formie kart podarunkowych na zakup sprzętu sportowego dla dzieci, które brały udział w organizowanych przez szkołę działaniach.

Każde z dzieci dostało pamiątkowy medal „Przyjaciela Przyrody” oraz kolorowankę edukacyjną EKO Piaseczno.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno