Szkolenia w ramach projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

2271
Projekt
Projekt "Ja w internecie"

Gmina Piaseczno 29.10.2018 r. podpisała umowę o powierzenie grantu z Fundacją Legalna Kultura w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Celem programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych.
Gmina Piaseczno w ramach projektu przeprowadza szkolenia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, w czterech miejscach – w Miejskim Klubie Seniora, Bibliotece Głównej i filiach: w Józefosławiu i Złotokłosie. Powstało czternaście grup po dziewięć osób każda. Tematyka zajęć to: Działania w sieciach społecznościowych, Moje finanse i transakcje w sieci, Mój biznes w sieci, Rodzic w internecie oraz Tworzę własną stronę internetową (blog).
W ramach programu Gmina Piaseczno zakupiła dziewięć laptopów służących realizacji szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Termin realizacji projektu od 29.10.2018 do 14.07.2019 r.
Kwota dofinansowania z UE wynosi 58 240,00 zł.

Projekt finansowany w 100% ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.