Pomoc instytucjonalna

9381
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Informacje dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – rehabilitacja społeczna
Dyrektor: Klaudia Wojnarowska
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
tel. (22) 756 62 40
email: pcpr@piaseczno.pl
Strona internetowa: bip.piaseczno.pl/public/?id=920

  • Sporządzanie decyzji dotyczącej umieszczania osób w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego
  • Dysponowanie Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Prowadzenie obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodnicząca: Marta Kulczyńska-Bońska
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 207, 22 756 62 54 wew. 239
fax 22 737 11 58
email: m.bonska@piaseczno.pl, k.koscielniak@piaseczno.pl, a.rutkowska@piaseczno.pl, k.pasynek@piaseczno.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek– piątek: 8.00 – 16.00
Strona internetowa: bip.piaseczno.pl/public/?id=109670

Powiatowy https://bip.piaseczno.pl/public/?id=109670Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi sprawy z zakresu:
1) orzekania stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych,
2) orzekania niepełnosprawności dzieci poniżej szesnastego roku życia,
3) wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Starostwo Powiatowe – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Naczelnik: Sylwia Wolny
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 246
22 756 62 54 wew. 249 – sprawy obywatelskie
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Strona internetowa: bip.piaseczno.pl/public/?id=200584

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w szczególności prowadzi sprawy w zakresie:
1) programów pomocy społecznej,
2) ekonomii społecznej,
3) wspierania rodziny i osób z niepełnosprawnościami,(Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej)
4) wspierania osób potrzebujących poprzez wolontariat,
5) spraw obywatelskich,
6) ochrony zdrowia,
7) profilaktyki zdrowotnej,
8) promocji zdrowia.

Powiatowy Urząd Pracy – rehabilitacja zawodowa
Dyrektor: Krystyna Zwolińska
ul. Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: 8.30 – 15.00
Centrala: 22 48 42 678
Informacja: 22 48 42 633
Sekretariat: 22 48 42 663
faks: 22 48 42 689
email: sekretariat@puppiaseczno.com
Strona internetowa: www.puppiaseczno.com

Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Wydział Edukacji i Rynku Pracy
Naczelnik: Magdalena Boniecka
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
tel. 22 756 62 54 wew. 169
22 756 62 54 wew. 106
22 756 62 54 wew. 110
22 756 62 54 wew. 175
email: edukacja@piaseczno.pl
Strona internetowa: bip.piaseczno.pl/public/?id=196548
• Kierowanie do szkół i placówek specjalnych

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Świadczeń Społecznych
Naczelnik: Ewa Faliszewska
ul. Warszawska 1
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00
tel.: (022) 70-17-547; (022) 70-17-581
e-mail: s.rodzinne@piaseczno.eu
Strona internetowa: bip.piaseczno.eu/artykuly/152/wydzial-swiadczen-spolecznych
– Świadczenie pielęgnacyjne
– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– Zasiłek dla opiekuna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
Dyrektor: Wioletta Urban
ul. Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
tel. (22) 756-72-63, 750-33-08
e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu
Strona internetowa: mgops.piaseczno.eu
Projekty: mgops.piaseczno.eu/projekty/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
Dyrektor: Mariusz Sekuła
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
tel. 22 756 72 04, 22 737 08 73, 22 737 08 75, 603 195 465
e-mail: cuw@cuw.piaseczno.eu
Strona internetowa: www.oswiata.piaseczno.eu
• Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych