Pomoc instytucjonalna

7312
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Informacje dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  – rehabilitacja społeczna
Dyrektor: Klaudia Wojnarowska
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00
tel. (22) 750 60 17
fax (22) 756 62 41
email: pcpr@piaseczno.pl

Strona internetowa: http://bip.piaseczno.pl/public/?id=59784

  • Sporządzanie decyzji dotyczącej umieszczania osób w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego
  • Dysponowanie Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Prowadzenie obsługi administracyjnej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodnicząca Danuta Kondratowicz
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 07
fax 22 737 11 58
email: d.kondratowicz@piaseczno.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi sprawy z zakresu:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności,
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
3) wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień,
4) wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Strona internetowa: http://bip.piaseczno.pl/public/?id=109670

Powiatowy Urząd Pracy – rehabilitacja zawodowa
Dyrektor: Danuta Świetlik
ul. Szkolna 20
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – piątek: 8.30 – 15.00
tel./fax (22) 757 20 28, 756 73 61
Strona internetowa: www.puppiaseczno.com
email: wapi@praca.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Wydział Edukacji
Naczelnik: Magdalena Boniecka-Duchna
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00
tel. (22) 737 11 62, 737 15 02
fax (22) 737 15 00
email: eks@piaseczno.pl
Strona internetowa: http://bip.piaseczno.pl/public/popup.php?id_menu_item=1098
• Kierowanie do szkół i placówek specjalnych

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Świadczeń Społecznych
Naczelnik: Ewa Faliszewska
ul. Fabryczna 2
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00
tel. (22) 716-72-20; fax (022) 716-72-21
e-mail: s.rodzinne@piaseczno.eu
Strona internetowa: https://piaseczno.eu/index.php?&mnu=434&id=743
• Zasiłek pielęgnacyjny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor: Barbara Klukiewicz-Matuszczak
ul. Wojska Polskiego 54
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
tel. (22) 756 72 63
e-mail: mgops@piaseczno.eu
ops.sekretariat@piaseczno.eu

Strona internetowa: http://www.mgops.piaseczno.eu/

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Oświaty
ul. Kusocińskiego 4
05-500 Piaseczno
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00
tel. (22) 750- 54-72
e-mail: marek@piaseczno.eu
Strona internetowa: http://www.oswiata.piaseczno.eu
• Prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych