Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaseczno – decyzja WA.RET.070.1.074.2.2018

1946

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaseczno na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. zo.o. z dn. 12 marca 2018 roku.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piaseczno – decyzja WA.RET.070.1.074.2.2018