Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych “Missio Musica”

4780
Towarzystwa
Towarzystwa

ul. Modrzewiowa 2
05-501 Piaseczno
email: pawel.ginda@vp.pl
www.missiomusica.eu

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez działalność edukacyjną i opiekuńczo – wychowawczą. Towarzystwo promuje Piaseczno, w szczególności poprzez krajową i zagraniczną działalność Chóru Liturgicznego parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym. Prezesem towarzystwa a zarazem dyrygentem chóru jest Paweł Ginda.