Tożsamość Piaseczna – spotkanie z dr Włodzimierzem Bagieńskim

3664

14 kwietnia (niedziela) o godz. 12:00zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu “Tożsamość Piaseczna. Ludzie, miejsca, wydarzenia…” Temat: Piaseczno w początkach Polski LudowejPodczas prelekcji omówione zostaną zagadnienia związane z nalotami sowieckimi przed 17 I 1945 r.,z tzw. wyzwoleniem Piaseczna, organizacją władz i urzędów, w tym bezpieczeństwa publicznego. Dr Władysław Bagieński przedstawi wybrane zagadnienia, dotyczące życia: politycznego, społecznego, gospodarczego, kościelnego, kulturalnego, sportowego w naszym mieście. Poruszy także temat rozszerzenia granic Piaseczna (po raz drugi w XX w.) i utworzenia powiatu piaseczyńskiego w 1952 r. (po raz pierwszy w historii Piaseczna).Wydarzenie zorganizowane w ramach 590-lecia nadania praw miejskich Piasecznu.Na spotkanie zapraszamy do Przystanku Kultura (pl. Piłsuskiego 9), sala 39.Wstęp wolny.   

Źródło: Dział Tradycji : Tożsamość Piaseczna – spotkanie z dr Włodzimierzem Bagieńskim