Trasa objazdu L24 na czas budowy ronda w Chylicach

1267
Trasa objazdu L24 na czas budowy ronda w Chylicach

Starostwo Powiatowe rozpoczyna budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Starochylickiej i ul. Sielskiej w pasie drogi powiatowej 2814W z Piaseczna do Chylic. Zamknięcie wjazdu w ul. Sielską powoduje konieczność  zmiany trasy linii uzupełniającej L24.

Od 6 czerwca 2019 r. autobus po zatrzymaniu na przystanku “Chylice 01” pojedzie ul. Polną do ul. Sielskiej i dalej dotychczasową trasą, omijając obszar robót drogowych. Zmiana ta spowoduje czasową likwidację przystanku “Starochylicka 01”.

Dzięki staraniom Gminy i Starostwa oraz konstruktywnemu podejściu ZTM i przewoźnika – firmy Polonus S.A., utrzymana pozostanie obsługa przewozowa w miejscowości Siedliska. Uzgodniony zakres objazdu powoduje, że rozkład jazdy L24 nie ulegnie zmianie. Czasowa zmiana zobrazowana na załączonej mapce, potrwa do zakończenia robót, których wykonanie umożliwi powrót autobusu na stałą trasę tej linii.