Trasy spacerowe

6394
Ścieżkę edukacyjną w Zalesiu Dolnym utworzono w 2007 r.
Ścieżkę edukacyjną w Zalesiu Dolnym utworzono w 2007 r.

Z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o naszym mieście wytyczone zostały dwa turystyczne szlaki spacerowe oraz ścieżka edukacyjna. Duża pętla “Stare Piaseczno” prowadzi przez zabytkowe miejsca, obok gotyckiego kościoła św. Anny, klasycystycznego budynku ratusza z I poł. XIX wieku, dworku “Poniatówka” i historycznych kamienic w centrum miasta. Mała pętla “Do Zalesia” to trasa z Piaseczna do Zalesia Dolnego i z powrotem, prowadząca malowniczymi, pełnymi zieleni uliczkami, mijająca kościół NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym i Zespół Szkół nr. 2 im. Emilii Plater. Obydwa szlaki są oznakowane i opisane tablicami informacyjnymi.

Turystyczne szlaki spacerowe
Turystyczne szlaki spacerowe

Ścieżka edukacyjna w Zalesiu Dolnym

Ścieżkę edukacyjną w Zalesiu Dolnym utworzono w 2007 r. na zlecenie gminy Piaseczno. Wzdłuż trasy ulokowano siedem tablic informacyjnych, a także nowe ławki oraz kosze na śmieci. Ścieżka powstała na terenie przyległym do “Górek Szymona” oraz w rejonie Al. Kasztanów w Zalesiu Dolnym, zgodnie z przyjętym wcześniej projektem zagospodarowania tego obszaru. Projektując trasę przebiegu ścieżki oraz lokalizację tablic edukacyjnych za podstawę przyjęto zaprezentowanie możliwie największej różnorodności krajobrazu oraz elementów historycznych. Z tablic możemy więc dowiedzieć się o różnorodności biologicznej i siedliskowej Zalesia Dolnego, a także o zasłużonych mieszkańcach, stylowych obiektach architektury i historycznych losach tego terenu.

Trasa ścieżki wiedzie pomiędzy ulicami: Stołeczną i Czeremchową, wzdłuż ulicy Dębowej, Jaworowej, Cisowej, na odcinku Al. Kasztanów od ulicy Wiązowej do rzeki Jeziorki a następnie wzdłuż rzeki aż do Al. Brzóz. Kończy się na malowniczym, wydmowym obszarze “Górek Szymona”, stanowiących zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Taką formę ochrony przyrody utworzono na mocy rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 2001 r. w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania jego wartości estetycznych.

Tablica informacyjna na ścieżce edukacyjnej