Uchwała nr 18.303.2022

121

Uchwała nr 18.303.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1098/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Uchwała nr 18.303.2022