Obwieszczenie RDOŚ

165

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.420.128.2020.MP.56 z dnia 4 lipca 2022 r. dotyczące zawiadomienia Strony, że mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczeni dotyczy środowiskowych uwarunkowań na…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie RDOŚ