UCHWAŁA NR 774/XXVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

295

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : UCHWAŁA NR 774/XXVII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.