Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie powołania członków tworzących skład Rady Działalności Pożytku Publicznego.

383

Zarządzenie Nr SS.0050.13.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 10.02.2017r.
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2, art. 33 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 41e Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie powołania członków tworzących skład Rady Działalności Pożytku Publicznego.