Uczniowie przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy

825
Szkolenie w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie
foto: Marcin Borkowski

Ukończył się projekt promujący bezpieczeństwo i pierwszą pomoc w 7 klasach, na terenie dziewięciu szkół podstawowych z terenu gminy Piaseczno.

Od kwietnia do końca października 2019 roku, ratownik medyczny pan Rafał Turek, na zlecenie gminy, uczył naszą młodzież podstawowych odruchów i nawyków w sytuacjach kryzysowych, nie rzadko zagrożenia życia lub zdrowia oraz bezpiecznych zachowań na co dzień. Szkolenie prowadzone było metodami interaktywnymi, gdzie główną formą pracy był wykład i ćwiczenia grupowe z użyciem pomocy dydaktycznych m.in. fantomów w różnych rozmiarach, kamizelek do treningu postępowania przy zadławieniach. Młodzież poznała zasady obsługi AED – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

– Serdeczne podziękowania za zlecenie i zaufanie dla Zastępcy Burmistrza UMiG Piaseczno pani Hannie Kułakowskiej-Michalak i pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mirosławie Goch. Dziękuję również za miłe przyjęcie mnie przez szkoły – dyrekcja oraz cały personel, byli zawsze bardzo pomocni. Szczególne jednak podziękowania należą się młodzieży, która całe szczęście nie jest obojętna i ma wiele chęci, energii i cierpliwości, aby zgłębiać zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa – powiedział Rafał Turek, ratownik medyczny przeprowadzający szkolenia.

Podsumowanie: 39 dni szkoleniowych, 813 przeszkolonych młodych ludzi w ciągu 210 godzin lekcyjnych (po 6 godzin dla każdej z klas). Program szkolenia przewidywał takie tematy jak: bezpieczeństwo własne, otoczenia oraz osób postronnych, przewidywanie i zapobieganie sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym, jak z ratującego nie stać się ofiarą, rozpoznawanie zagrożeń i postępowanie przy “codziennych” urazach,  bezpieczeństwo w szkole, podstawy ewakuacji, jak właściwie zawiadomić o wypadku odpowiednie służby oraz w co wyposażyć domową apteczkę i jak z niej skorzystać.

– Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie młodzież nabyła wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w życiu codziennym a także zdobyła praktyczne umiejętności niezbędne do reagowania w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. – To ważne, żeby młodzi ludzie potrafili zminimalizować stres podczas udzielania pierwszej pomocy oraz umieli właściwie ocenić stan poszkodowanych.