Otwarcie głównej siedziby Biblioteki Publicznej w CEM

5466
Uroczyste otwarcie głównej siedziby Biblioteki Publicznej w CEM Piaseczno
foto: Marcin Borkowski

Tego obiektu zazdrości nam całe Mazowsze. To był wspólny mianownik wszystkich wypowiedzi licznie tego dnia przybyłych gości z całego województwa ale i z odleglejszych rejonów Polski.

Specjalnym gościem była Wicemarszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski. Współgospodarz spotkania Burmistrz Daniel Putkiewicz, dziękując za przybycie obdarował przedstawicieli najwyższych władz pięknym wydaniem “Pana Tadeusza” z ilustracjami, obecnego na sali Józefa Wilkonia, słynnego artysty, Honorowego Obywatela Piaseczna.

Obecni na uroczystości, która odbyła się 22 października 2019 roku, byli też oczywiście przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, a także sąsiednich gmin oraz przedstawiciele instytucji związanych z kulturą i czytelnictwem. Licznie stawiły się delegacje wielu różnych bibliotek, które zgodnie podkreślały, że czerpią z Piaseczna inspiracje zarówno jeśli chodzi o nową siedzibę głównej biblioteki jak również inne działania związane z modernizacją filii bibliotek na naszym terenie oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, pomysłami, projektami realizowanymi przez piaseczyńską bibliotekę. Dyrektor Łukasz Załęski, mógł być zarówno dumny jak i onieśmielony, gdy kolejne wchodzące na scenę osoby, składając gratulacje stawiały go za wzór dla innych bibliotekarzy w Polsce.

Spotkanie umilił koncert w wykonani Michała Rudasia, który wychował się w Piasecznie i swoje pierwsze artystyczne kroki stawiał w piaseczyńskim Centrum Kultury, a dziś jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich solistów. Zaprezentował on utwory z własnej płyty, do której inspiracje czerpał podczas licznych pobytów w Indiach.

Po koncercie, gospodarze, burmistrz Daniel Putkiewicz oraz dyrektor Łukasz Załęski opowiadali o kulisach powstania najnowocześniejszego obiektu w naszej gminie. Zaprezentowane zostały filmy pokazujące zarówno proces powstawania biblioteki, prezentację innych placówek bibliotecznych w gminie, jak również sylwetek osób związanych z piaseczyńską biblioteką.

Dziękując licznym osobom i instytucjom, dzięki którym powstał spektakularny obiekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, specjalne podziękowanie burmistrz Daniel Putkiewicz skierował do byłego burmistrza, a obecnego wicestarosty Zdzisława Lisa, który jest “ojcem” tej inwestycji i przeprowadził ją od momentu wskazania miejsca, poprzez wszystkie etapy realizacji, walcząc o środki na ten cel oraz pokonując po drodze liczne problemy i przeszkody. Zdzisław Lis nie pozostał dłużny na te podziękowania, podkreślając wsparcie jakie na każdym etapie otrzymywał od swojego ówczesnego zastępcy a dzisiejszego burmistrza Piaseczna, który doprowadził tę inwestycję do szczęśliwego zakończenia.

Z kolei dyrektor Łukasz Załęski podziękował ze sceny poprzedniej i obecnej Radzie Miejskiej, kierując słowa do obecnego na spotkaniu Prezydium w osobach przewodniczącego rady Piotra Obłozy oraz wiceprzewodniczących Magdy Woźniak i Michała Rosy, dzięki którym inwestycja mogła zawsze liczyć na właściwe finansowanie, będąc priorytetowym zadaniem gminy.

Podziękowania skierowane zostały też w kierunku Ministerstwa Kultury, dzięki wsparciu którego można było w nowoczesny sposób wyposażyć i umeblować nową Bibliotekę.

– Moim marzeniem i ambicją jest, aby ten budynek nie był rodzajem pomnika, a miejscem, gdzie każdy będzie się dobrze czuł, znajdzie jakąś ofertę dla siebie, inspirację. Chcę, żeby to miejsce poruszało zmysły, zachęcało do działania. Miejsce, w którym ten obiekt powstał, do tej pory było najbardziej zdegradowaną i zaniedbaną częścią miasta. Dziś całkowicie zmieniło swoje oblicze. Dlatego przekazałem bibliotece część swojej kolekcji książek poświęconych rozwojowi miast, rewitalizacji, przestrzeni publicznej, aby powstał specjalny dział, na początek może regał traktujący o tej tematyce – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz

Po części oficjalnej goście mogli zwiedzić cały obiekt, który dla mieszkańców otwarty zostanie już w poniedziałek 28 października o godz. 9.00. Wtedy to na pierwszych czytelników czekać będzie Burmistrz Daniel Putkiewicz oraz I Zastępca Hanna Kułakowska-Michalak, którzy wspólnie z dyrektorem Łukaszem Załęskim oraz wicedyrektor Sylwią Chojnacką-Tuzimek obsługiwać będą recepcję.

Oferta biblioteki w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie:

Film na którym pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie prezentują różnorodną ofertę placówki. Pokazuje wnętrza biblioteki, półki z książkami, sprzęt multimedialny i bibliotekarzy przy pracy. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Zmiany w filiach bibliotek w Piasecznie:

Film na którym pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie opowiadają o zmianach w wyposażeniu placówki. Pokazuje wnętrza biblioteki, półki z książkami, sprzęt multimedialny i bibliotekarzy przy pracy. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Podsumowanie Parapetówki u Bibliotekarzy – Goście o bibliotece w CEM:

Film na którym pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie opowiadają o zmianach w wyposażeniu placówki i nowej siedzibie. Pokazuje wnętrza biblioteki, półki z książkami, sprzęt multimedialny i bibliotekarzy przy pracy. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Wizyta w bibliotece w CEM-ie w czasie budowy:

Film na którym pracownicy Gminy Piaseczno opowiadają o nowej siedzibie Centrum Edukacyjno Multimedialnego w Piasecznie. Pokazuje wnętrza, wyposażenie, sprzęt multimedialny. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.