Usługa w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich 26 szt. drzew pomników przyrody i przeprowadzenia inspekcji wiązań zamontowanych w koronach 21 szt. drzew rosnących w alei będącej pomnikiem przyrody oraz zamontowania tabliczki „pomnik przyrody” na pniach 2 szt. drzew

142

Poniżej wykaz szczegółowy drzew wraz z lokalizacją:   – 2 szt. Chyliczkowska na działce nr ew. 8/20 z obr. 27 Piaseczno w Parku Miejskim w Piasecznie (dęby szypułkowe o obwodach pni 472 cm, 404 cm)  – 2 szt. w rejonie ulic Mickiewicza i Alei Kalin, na działce nr ew. 74 z obr. 54 Piaseczno (dęby szypułkowe o obwodach pni 510 cm, 410 cm); – 1 szt….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Usługa w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich 26 szt. drzew pomników przyrody i przeprowadzenia inspekcji wiązań zamontowanych w koronach 21 szt. drzew rosnących w alei będącej pomnikiem przyrody oraz zamontowania tabliczki „pomnik przyrody” na pniach 2 szt. drzew