Usługa wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych

100

Przedmiot zamówienia
A. Zaprojektowanie, przygotowanie i wydrukowanie broszury informacyjnej „Rowerowe Piaseczno – bezpieczna podróż po drogach rowerowych”
B. Wykonanie przedmiotów promocyjnych
C. Wykonanie materiału filmowego

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Usługa wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych