Utrudnienia drogowe w Warszawie podczas łączenia starej i nowej trasy S2

1641

29 czerwca 2020 roku wprowadzony został pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska, czyli na przecięciu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) z ul. Puławską. Zamknięta zostanie tylko północna część obecnie funkcjonującej zawrotki w ciągu trasy S2. W kolejnych etapach wprowadzone będą dalsze zmiany organizacji ruchu.

– W pierwszym etapie prac niedostępna będzie północna część zawrotki. Oznacza to, że kierowcy zjeżdżający z S2 w kierunku centrum tak jak dotychczas dojadą do końca trasy gdzie tym razem skręcą w prawo i dotychczasową łącznicą wjazdową dojadą do ul. Puławskiej. Kierowcy jadący od strony Piaseczna będą mogli teraz wjechać na S2 poprzez rondo pod wiaduktem drogi ekspresowej, skręcając w lewo zgodnie z docelową organizacją ruchu. Dla pozostałych relacji nie będzie zmian w organizacji ruchu – wyjaśniają przedstawiciele warszawskiego oddziału generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Utrudnienia na obwodnicy Warszawy, węzeł Puławska - łączenie trasy S2. Mapa: GDDKIA
Utrudnienia na obwodnicy Warszawy, węzeł Puławska – łączenie trasy S2. Mapa: GDDKIA

Drogowcy zapowiadają, że połączenie istniejącego odcinka drogi ekspresowej S2 z budowanym przedłużeniem południowej obwodnicy będzie wymagającym zadaniem. Wykonawca inwestycji szacuje, że na przeprowadzenie tych prac potrzebuje około sześciu miesięcy.

– Niezbędne jest rozebranie części tymczasowej zawrotki i wykonanie właściwych prac drogowych, by zniwelować różnicę poziomu pomiędzy istniejącym i budowanym przedłużeniem trasy. Należy przebudować i przedłużyć mur oporowy oraz wykonać nasyp, na którym znajdą się poszczególne warstwy nawierzchni drogowej. Do tego trzeba jeszcze wybudować kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz przebudować istniejące i wybudować nowe oświetlenie drogowe. Na zakończenie pozostaną jeszcze do wykonania urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne), a także oznakowanie pionowe i poziome. Trzeba będzie także uzupełnić ekrany akustyczne – wyliczają drogowcy.