Utrudnienia na ul. Nadziei w Julianowie. Na ilustracji mapa okolic ulicy Nadziei i Lidii Wysockiej.
źródło: Google Maps

W dniach 2-3 listopada 2021 roku wykonywana będzie podbudowa ulicy Nadziei. W związku z powyższym dojazd do osiedli od strony skrzyżowania ul. Lidii Wysockiej i Nadziei będzie mocno utrudniony.

W związku z tym, że wskazana ulica jest dość wąska i nie ma możliwości prowadzenia przedmiotowych prac połówkami, zasadnym jest parkowanie przez wskazane dwa dni poza terenem osiedla Kuropatwy lub niekorzystanie samochodu. By zminimalizować uciążliwość, dla mieszkańców zostanie udostępniona do parkowania ul. Lidii Wysockiej gdzie na ten czas zostaną przerwane roboty sanitarne. Dojazd dla służb będzie zapewniony.