Uzupełniające wybory ławników sądowych 2024-2027

149

Oferty kandydatów na ławników należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu w terminie do 31 stycznia 2024 r. w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach na BIP.

Źródło BIP Gmina Piaseczno: Uzupełniające wybory ławników sądowych 2024-2027