W czerwcu ruszyła VI edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno

2271

Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu zdecydują na co wydać 1 000 000 zł z gminnego budżetu w 2023 roku. Projekty będzie można zgłaszać już od 15 czerwca 2022 r.

Organizowany już po raz szósty w Piasecznie Budżet Obywatelski, podobnie jak w roku ubiegłym będzie obejmował całą gminę Piaseczno – zarówno miasto, jak i 32 sołectwa – zarówno na etapie zgłaszania projektów, głosowania, jak i realizacji zadań, które zostaną wybrane głosami mieszkańców. W nowym Regulaminie pojawiły się istotne zmiany. Zniknął dotychczasowy podział na projekty „miękkie” i „twarde”, pojawiła się z kolei definicja ogólnodostępności. Wszystkie informacje dotyczące zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w 2023 roku pojawią się na stronie internetowej bo.piaseczno.eu.

Pełna treść Uchwały Nr 1066/LII/2022 w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2023 dostępna jest w załączniku: Uchwała Nr 1066/LII/2022 w spr. Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie 2023 (.pdf, 3.56 MB)

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno 2023
Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno 2023

Zgłaszanie projektów

Etap zgłaszania projektów rozpocznie się 15 czerwca 2022 r. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 lipca 2022 r. Każdy z mieszkańców gminy może złożyć maksymalnie 3 projekty. Zaproponowane zadania muszą być możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych muszą dotyczyć nieruchomości, do których gmina posiada tytuł prawny, muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy. Zrealizowane w ramach BO zadania muszą być dostępne nieodpłatnie i ogólnodostępne. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 130 tys. złotych.

Zachęcamy do elektronicznego składania projektów za pośrednictwem strony bo.piaseczno.eu. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wersji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oryginalną listę poparcia składającą się z min. 15 osób z terenu gminy Piaseczno popierająca dany projekt.

Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.
Termin zgłaszania projektów upływa 6 lipca 2022 r.

Głosujemy w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno 2023
Głosujemy w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno 2023

Głosowanie

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbywać będzie w dniach 21 – 30 września 2022 r. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie będą mogły brać czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym warunkiem będzie zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na udział w głosowaniu.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2022 a także projektów z poprzedniej edycji z 2021 roku, których realizacja została przeniesiona na rok bieżący. Z kolei projekty, które mieszkańcy Piaseczna wybiorą w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2023.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno 2023
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno 2023

Harmonogram

– Zgłaszanie projektów: 15 czerwca – 6 lipca 2022 r.
– Weryfikacja projektów: 7 lipca – 5 sierpnia 2022 r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku oceny projektów: do 12 sierpnia 2022 r.
– Składanie i rozpatrywanie odwołań: 16-23 sierpnia 2022 r.
– Możliwość wycofania projektów przez pomysłodawcę: do 31 sierpnia 2022 r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazania jej pomysłodawcy: 1-8 września 2022 r.
– Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 14 września 2022 r.
– Głosowanie mieszkańców Piaseczna na zakwalifikowane projekty: 21-30 września 2022 r.
– Ustalenie wyników głosowania: 1-12 października 2022 r.
– Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 14 października 2022 r.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie bo.piaseczno.eu, która będzie w pełni dostępna od dnia 15 czerwca 2022 r. oraz na naszym facebooku Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: anna.grzejszczyk@piaseczno.eu, tel. 22 70 17 650.

Pliki do pobrania: piaseczno.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania26 czerwca 2022 roku w godzinach 13.00-18.00 w przestrzeni miejskiej Piaseczna, odbędzie się interaktywna gra detektywistyczna Twój głos ma znaczenie! SuperDetektywi będą na tropie skradzionej dokumentacji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno!

Artykuły powiązane tematycznie:
Twój głos ma znaczenie! interaktywna gra detektywistyczna
Filmowy reportaż z gry miejskiej z Budżetem Obywatelskim w tle