Edyta Banasiewicz odbiera nagrodę z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu doceniając wyjątkowe osoby z niepełnosprawnościami.

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe”, w których przyznawane jest wyróżnienie dla kobiet z niepełnosprawnościami działających w tych obszarach. W tym roku nagrodzeni zostali również mężczyźni, którzy walczyli o tytuł „Mazowiecki Gentleman D.”

Nagrodę w kategorii „Życie Społeczne” dostała mieszkanka naszej gminy Edyta Banasiewicz z Żabieńca. Jury podkreśliło, że laureatka zmieniła całe środowisko wiejskie, w którym mieszka. Jest członkiem Piaseczyńskiej Rady Kobiet, sekretarzem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także inicjatorką akcji PIASECZNO BEZ BARIER.  Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Ruchu Pojednania Społecznego. Jest także inicjatorką gry na 4 koła, której celem była integracja różnych środowisk lokalnych.

– Aktywne osoby z niepełnosprawnościami zazwyczaj nie chcą być postrzegane przez pryzmat swojej niepełnosprawności – mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. – Dla nich ważne jest to, co osiągają w życiu w swoich pasjach, czy pracy zawodowej. Niemniej jednak wiemy, że wśród osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest potrzeba szukania wzorów, inspiracji, by nabrać motywacji do pokonywania wielu codziennych trudności. Wierzę, że nie tylko sylwetki laureatek i laureatów, ale też kandydatek i kandydatów są takim wzorem do naśladowania – dodał.

Serdecznie gratulujemy Pani Edycie zasłużonej nagrody!