Wakacyjny kurs komputerowy dla seniorów i nie tylko
foto karlyukav/freepik.com

Gmina Piaseczno zaprasza na kurs komputerowy finansowany ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie jest skierowane zwłaszcza do seniorów.

Projekt szkoleń komputerowych finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2 „Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych”.

– Dzisiejsza rzeczywistość wymaga od wszystkich, również seniorów, posiadania umiejętności cyfrowych. To ważne, by nasi seniorzy czuli się swobodnie używając komputerów i internetu – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Projekt realizuje firma ITpass, z którą Gmina Piaseczno już współpracowała przy podobnych projektach. Realizator zapewnia sprzęt, prowadzącego zajęcia oraz podręczniki. Gmina Piaseczno nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z realizacją, a udział mieszkańców w kursie jest nieodpłatny.

– Po pandemii wielu seniorów dopytuję o możliwość udziału w kursie komputerowym – mówi koordynator ds. senioralnych Krzysztof Kasprzycki. – Obsługa portali społecznościowych, dzięki którym można utrzymywać kontakt z wnukami, dziećmi i innymi seniorami, obsługa bankowości elektronicznej czy rządowych portali, takich jak ePacjent, to kluczowe potrzeby cyfrowe naszych seniorów.

Dla kogo kurs?

W związku z tym, że projekt napisał Realizator i uzyskał na niego dofinansowanie, podlega on pewnym rygorom. Kurs przeznaczone jest dla mieszkańców Gminy Piaseczno pomiędzy 25. a 70. rokiem życia z zastrzeżeniem, że nie mogą oni prowadzić działalności gospodarczej lub być rolnikami, a w przypadku osób w wieku 25-50 lat, maksymalne wykształcenie uczestników nie może przekraczać średniego.

Grupy

Każda z grup będzie liczyła do 10 osób. Harmonogram spotkań będzie ustalony po zawiązaniu się grup i ustalenia możliwości korzystania z sal w gminnych jednostkach (centra kultury, biblioteki etc.). W zależności od potrzeb powstaną grupy dla początkujących, jak i zaawansowanych.

Ile trwa kurs?

Kurs składa się ze 104 godzin lekcyjnych, realizowanych przez okres około 3 miesięcy, przy częstotliwości spotkań ok. 2-3 razy w tygodniu po 3-4 godziny. Uczestnicy zobowiązują się do obecności na co najmniej 80% zajęć. Planujemy utworzenie grup w Piasecznie oraz w Józefosławiu, a jeśli zbiorą się grupy i będzie dostępna odpowiednia sala, również w innych miejscach.

Od kiedy?

Pierwsza grupa powinna rozpocząć zajęcia na początku czerwca 2022 r. w centrum Piaseczna. Później będą dołączać kolejne grupy. Po rozpoczęciu kursu grupa ustali częstotliwość spotkań tak, by do końca wakacji zakończyć 104-godzinne szkolenie.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu: 517 01 44 80.